Dalahästen: Sveriges älskade symbol och hantverkstradition

07 juni 2024 Veronica Urena

editorial

Dalahästen, med sin karaktäristiska form och livliga färger, är en ikon inom svensk folklore och kultur. Denna träleksak har sitt ursprung i de djupa skogarna av Dalarna och har gått från att vara en enkel barnleksak till ett uppskattat samlarföremål och symbol för Sverige världen över. I denna artikel tar vi en närmare titt på dalahästens historia, tillverkningsprocess och hur den blivit en del av den moderna designvärlden.

Historien om dalahästen

Dalahästens historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet då dessa träfigurer började snidas av bönder under de långa, mörka vinterkvällarna i Dalarna. De användes som leksaker för barnen, men spelade också en viktig roll i byarnas ekonomi som bytesobjekt. Färgglada målningar på hästarna, som idag är ett signum, introducerades först på 1800-talet. Målningsstilen som används kallas ”kurbits”, ett fantasifullt, blomliknande mönster som är starkt förknippat med Dalarna.

Under 1930-talet tog dalahästen klivet från att vara en lokal hantverksprodukt till att bli en nationell symbol för Sverige. Detta skedde i samband med världsutställningen i New York 1939, där en gigantisk dalahäst vid den svenska paviljongen fångade besökarnas uppmärksamhet.

Tillverkningsprocessen

Tillverkningen av en äkta dalahäst är ett exempel på traditionellt svenskt hantverk och kräver betydande skicklighet. Processen börjar med att lokalt fällt trä, oftast furu, torkas och formas till grova ämnen. Därefter tar en konsthantverkare, eller ”hästsnidare”, vid och snider ut hästens form för hand en teknik som förs vidare genom generationer. Efter att figurerna snidats tillräckligt detaljerat, doppas de i en grundfärg, vanligtvis i vitt, för att sedan handmålas av lokala konstnärer med den traditionella kurbits-målningen. Varje häst är därmed unik, eftersom den återspeglar individuella hantverkares tekniker och stil.

dalahäst

Dalahästen i modern design

Dalahästen har genomgått en fantastisk resa, från traditionellt hantverk till en erkänd del av modern design. I dagens samhälle kan vi se dalahästen på allt från inredningsdetaljer, till kläder, och har till och med inspirerat samtida designers. Trots sin förmögenhet att anpassa sig till nya trender har dalahästen alltid bevarat sin autentiska charm. Varje dalahäst bär på ett stycke svensk kulturhistoria och är ett uttryck för hantverkets betydelse i en alltmer industriell värld.

Dalahästen som kulturell företeelse

Dalahästen är inte bara en vacker hantverksprodukt, den är också djupt förankrad i svensk kultur och har blivit en ofta förekommande symbol vid högtider och festligheter. Under julen är det vanligt att hitta dalahästar som dekoration runt om i svenska hem. Den har också blivit en populär gåva som representerar svensk kultur och hantverksskicklighet till besökare och utlandssvenskar.

Som en bärare av kulturellt arv har dalahästen också kommit att representera Sverige internationellt. Den är inte bara ett populärt inslag i souvenirbutiker, utan den används även i officiella sammanhang som symbol för svensk gästfrihet och design.

Ett besök i Dalarna är ofta inte komplett utan ett stopp vid någon av de många dalahästtillverkarna, där besökare kan se snickarna i arbete och ibland även prova på hantverket själva.

Fler nyheter